Links

steenworp

Nederland in top 30 meest innovatieve landen ter wereld

02 februari 2012

Met een 23e plaats behoort Nederland tot de dertig landen met de meest innovatieve reputatie wereldwijd. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen Nederland nog op plaats 22 eindigde. Hoewel Europa wereldwijd gezien wordt als een van de meest innovatieve regio’s, zijn Europeanen zelf het meest pessimistisch over de mogelijkheden tot innovatie. Dit blijkt uit de tweede GE Global Innovation Barometer, een jaarlijks onderzoek van GE naar de innovatiekracht van bedrijven. Bijna 3.000 leidinggevenden uit 22 landen namen deel aan het onderzoek.

De GE Global Innovation Barometer onderzoekt de mate van innovatie in het huidige instabiele economische klimaat. Een van de vragen waarop het onderzoek zich richt is welke landen door het bedrijfsleven worden gezien als meest innovatief.

Pessimistis
ch
Hoewel aan het onderzoek geen Nederlanders deelnamen, werd ons land door een deel van de respondenten spontaan genoemd als een zogenaamde ‘Innovation Champion’. Dit leverde Nederland een 23e plaats op, net onder Noorwegen. De top drie van meest innovatieve landen bestaat net als vorig jaar achtereenvolgens uit de Verenigde Staten, Duitsland en Japan, gevolgd door China en Korea op nummer vier en vijf van de lijst. Denemarken, Maleisië, de EU als geheel en Qatar sluiten de top dertig af. Opmerkelijk is dat hoewel Europese respondenten het meest negatief zijn over de innovatie in hun eigen land, Europa in internationaal verband nog altijd goed scoort als het gaat om innovatie. Zo zijn dertien van de dertig ‘Innovation Champions’ zijn Europese landen. Frankrijk en Zweden beoordelen hun eigen innovatiekracht als een van de laagste. Toch behoren ze volgens de respondenten wereldwijd tot de top tien van meest innovatieve landen
.

Cri
sis
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de economische crisis een remmend effect heeft op innovatie. Negen van de tien ondernemingen gaven aan meer problemen te hebben bij het verkrijgen van externe financiering of een conservatieve verschuiving te zien in de risicobereidheid. Ook meldden ruim zeven van de tien respondenten die een ongunstige verandering zien in de prioriteiten van overheden, bezuinigingen in hun eigen R&D-uitgaven. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat innovatie een stimulans is voor economische groei en werkgelegenheid. Zo steeg het Bruto Binnenlands Product (BBP) in markten waar ondernemingen het meest tevreden zijn over de politieke en sociale voorwaarden voor innovatie met 5,19 procent gemiddeld. Dit is aanzienlijk meer dan de groei van het BBP in markten waar ondernemingen bezorgd zijn of zich bedreigd voelen door beleidsplannen (2,32 procent gemiddeld). Tot slot gaven respondenten aan dat innovatie plaats kan vinden bij bedrijven van verschillende omvang. Bijna acht van de tien respondenten (77 procent) zijn ervan overtuigd dat individuen en kleine tot middelgrote ondernemingen net zo innovatief kunnen zijn als grote ondernemingen. Bijna drie kwart (73 procent) gelooft dat innovatie meer wordt gestimuleerd door de creativiteit van mensen dan door wetenschappelijk onderzoe
k.

Barom
eter
De GE Global Innovation Barometer is een jaarlijks onderzoek van GE naar de innovatiekracht van bedrijven. Respondenten zijn direct betrokken bij de innovatieprocessen van hun onderneming en zijn vice-president of hoger, waarvan 30 procent op directieniveau. Voor deze tweede editie werden 2.800 leidinggevenden uit 22 landen telefonisch geïnterviewd. De landen die deelnamen aan het onderzoek waren Algerije, Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Israël, Japan, Mexico, Polen, Rusland, Koninkrijk Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Singapore, Zweden, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het onderzoek werd in opdracht van GE uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau StrategyOne, van 15 oktober 2011 tot 15 november 2011. GE (NYSE: GE) werkt aan zaken die ertoe doen. De beste mensen en de beste technologieën pakken de grootste uitdagingen aan. We zoeken naar oplossingen op het gebied van energie, gezondheid, transport en financiën, om zo te werken aan de ontwikkeling, versteviging, verandering en verbetering van de wereld. Niet alleen denken. Doen. GE werkt. Meer informatie? Bezoek de website op www.ge.com. GE is actief in België, Luxemburg en Nederland. In het derde kwartaal van 2011 vestigde GE Benelux zijn hoofdkantoor in Rotterdam. Het Europese hoofdkantoor van GE is gevestigd in Brussel. GE Benelux richt zich vooral op de sectoren transport & mobiliteit, energie en gezondheidszorg. In 2010 tekende GE een strategisch samenwerkingsverband met het Havenbedrijf Rotterdam, gericht op innovatie in de haven. Meer informatie staat op www.ge.com/nl