Links

steenworp

Kabinet steunt innovatieprogramma om kantoren energiezuinig te maken

17 januari 2012

Energiesprong, een programma van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, krijgt anderhalf miljoen subsidie van het kabinet in het kader van de actie ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’.
Dit is een innovatieprogramma voor renovatieprojecten in de kantorensector waar een energiebesparing van minimaal 60% ten opzichte van het huidige gebruik gerealiseerd kan worden.