Links

steenworp

Iets meer lege distributiecentra in 2011

29 maart 2012

Het aanbod op de bedrijfsruimtemarkt is vorig jaar ten opzichte van 2010 met 1 procent toegenomen tot 11,6 miljoen vierkante meter leegstaande productie- en opslagruimten. Dat blijkt uit cijfers van NVM Business.
Ondanks de lichte stijging van het aanbod is vorig jaar 7 procent meer bedrijfsruimte verhuurd dan in 2010. Vooral dankzij een goed eerste halfjaar kwam de opname in 2011 uit op 2,35 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte. Voor 2012 verwacht NVM Business dat de opname licht stijgt en het aanbod stabiel blijft.

NVM waarschuwt dat het verschil tussen aanbod en opname desondanks groot blijft. Sinds 2009 wordt er elk jaar vijf keer meer bedrijfsruimte aangeboden dan er jaarlijks wordt opgenomen. Of de bedrijfsruimtemarkt daarmee de kantoorruimtemarkt achterna gaat, durft NVM nog niet te concluderen. ‘Een schatting van de leegstand op de bedrijfsruimtemarkt resulteert in een percentage tussen de 5 en 6 procent. De leegstand zou daarmee rond de frictieleegstand liggen, maar door verborgen leegstand en het ontbreken van een betrouwbaar voorraadcijfer ligt het werkelijke percentage mogelijk hoger.’

Doordat de nieuwbouwproductie op een laag pitje staat, is de toename van het aanbod vrijwel volledig toe te schrijven aan het bestaande vastgoed. Het structurele aanbod is het hoogst in het noorden en oosten. Hier staat bijna 30 procent van de objecten langer dan twee jaar te huur of te koop; bijna 13 procent zelfs langer dan drie jaar. In het noorden en het zuiden nam het aanbod in 2011 met zo’n 10 procent toe. In het midden en westen nam het aanbod juist met 10 procent af.

Het totaal aan vastgoedbeleggingen is in 2011 met bijna 75 procent gestegen naar 470 miljoen euro. Dat is echter nog niet eens de helft van het beleggingsvolume in de topjaren 2007 en 2008. Het zuiden was goed voor bijna 70 procent van het beleggingsvolume. Ten opzichte van 2010 zijn de rendementen licht gestegen en bedragen gemiddeld 9 procent voor de Randstad en 10 procent voor de rest van Nederland. De rendementen liggen gemiddeld 25 basispunten (0,25 procentpunt) hoger dan in 2010.