Links

steenworp

Gemeente Den Haag pakt leegstand kantoren aan

17 januari 2012

 

 De gemeente Den Haag pakt de leegstand van kantoren aan. Zo gaat een speciale ‘kantorenloods’ op zoek naar andere bestemmingen voor leegstaande kantoren.

Daarbij wordt gedacht aan de omvorming tot winkels, hotels of studentenwoningen
.
Den Haag heeft in totaal 4,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Door de inkrimping bij de rijksoverheid, de vergrijzing en het nieuwe werken staat 13 procent leeg. Hoewel de gemeente slechts in enkele gevallen eigenaar is, wil zij toch een actieve rol spelen in de aanpak van de leegstand. Deze is overigens in vergelijking met andere steden in de Randstad relatief laag.

Al eerder dit jaar besloot de gemeente om een aantal plannen voor de nieuwbouw van kantoren te schrappen (zie IpSO 2012) . Dit betekent niet dat er helemaal geen nieuwe kantoren meer worden gebouwd. Er blijft natuurlijk altijd behoefte bestaan aan nieuwbouw. Daarnaast kunnen gemaakte afspraken niet zomaar worden verbroken.

De gemeente gaat gebruikers van (leegstaande) kantoren meer dan voorheen ondersteunen bij het aanpassen van bestaande kantoren. Ook wordt gekeken op welke manier lege kantoorruimtes – in Den Haag ongeveer 30.000 a 40.000 vierkante meter - een andere bestemming kunnen krijgen. Een kantorenloods speelt hier een belangrijke rol in: hij brengt marktpartijen samen en stemt vraag en aanbod op elkaar af.

Verder worden lege kantoren onderzocht om te zien hoe duurzaam deze zijn. Dit om marktpartijen/eigenaren te stimuleren om hun panden duurzaam te renoveren, zodat deze aantrekkelijk worden voor nieuwe gebruikers.