Links

steenworp

Experimentenregeling voor transformatie in Amsterdam

18 november 2011

Experimentenregeling voor transformatie in Amsterdam
Bron: PropertyNL
Categorie: Overig

AMSTERDAM - Het college van B&W stelt een experimentenregeling in om transformatie van bijvoorbeeld leegstaande kantoren te stimuleren. In deze experimentenregeling kan eenvoudiger maatwerk worden geleverd bij het aanpassen van tijdvakken, canon en bestemming in erfpachtovereenkomsten. Daarnaast stelt het college voor het eerst een transformatie-exploitatie vast, voor de transformatie van het Bedrijventerrein Overamstel.

Het huidige grondprijs- en erfpachtbeleid sluit nu onvoldoende aan bij de behoefte van transformatieprojecten, omdat het uit gaat van grondprijzen in nieuwbouwsituaties en niet van herontwikkelings-, c.q. transformatieprojecten. Met een experimentenregeling kan op individueel projectniveau een maatwerkoplossing worden geleverd voor de aanpassing van een erfpachtovereenkomst. Er wordt aan de hand van concrete casussen, waarbij de eigenaar van een pand daadwerkelijk het initiatief tot transformatie neemt, gekeken op welke punten de erfpachtovereenkomst kan en moet worden aangepast.
Voor de transformatie van het Bedrijventerrein Overamstel naar een gemengder en leefbaarder gebied wordt een transformatie-exploitatie vastgesteld. De basis van deze Trex is dat de meerwaarde die ontstaat door aanpassing van de bestaande erfpachtrechten in het gebied door bestemmings- en/of volumewijzigingen wordt ingezet als dekking voor de gemeentelijke investeringen die binnen het project worden gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verbetering van de openbare ruimte en de aansluiting op het aangrenzende Amstelkwartier. Daarnaast moeten de investeringen in de openbare ruimte een beter investeringsklimaat scheppen, waardoor er een overschot aan meeropbrengsten kan ontstaan.