Links

steenworp

DGBC peilt kansen van binnenlandse handel in CO-2 rechten door vastgoedsector

02 februari 2012

De Dutch Green Building Council (DGBC) ziet mogelijkheden voor verduurzaming van het vastgoed in Nederland door de binnenlandse handel in CO2-rechten. “Vanaf nu kunnen we voorstellen doen aan de Rijksoverheid hoe we dit vorm willen geven, omdat de Tweede Kamer hiervoor eind december een wetswijziging heeft aangenomen”, licht DGBC-directeur Stefan van Uffelen toe. “Op 8 maart nodigen we de markt voor een eerste training.”

De DGBC ziet volgens voorzitter Jaap Gillis, COO van Redevco, in de binnenlandse handel (Domestic Offsets) in CO2-rechten “ook een prachtkans om de vastgoedsector een economische impuls te geven.” De DGBC wil graag onderzoeken of de vastgoedsector misschien al in 2013 CO2 rechten kan verhandelen op projectniveau. Van Úffelen: “Daarnaast willen we samen met de markt en overheid in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn voor de sector als geheel; het zogeheten Opt in model.” De eerste kans om hierover meer te horen en een visie te geven dient zich al snel aan: op 8 maart organiseert DGBC bij BCN in Utrecht een training. “Dan gaan we in op de CO2 emissiehandel in Europa en andere sectoren. Centraal staat dan de vraag hoe we als vastgoed deze kans kunnen zo optimaal mogelijk zouden kunnen verzilveren.”

Domestic Offse
ts
In het kort komt de Domestic Offsets-regeling er op neer dat duurzame projecten in Nederland die ver boven wettelijke verplichtingen (het Bouwbesluit) uitgaan, na goedkeuring, met emissierechten kunnen worden beloond. “Deze rechten vertegenwoordigen een handelswaarde van honderden miljoenen euro’s en kunnen leiden tot veel nieuwe bouwprojecten/herontwikkelingen,” stelt Van Uffelen. Gillis vult aan: “Een dergelijke externe financieringsbron kan worden gebruikt om een kapitaalstroom die een veelvoud is van het bedrag, terug naar Nederland te krijgen. De huidige regeling de rechten verplicht afkopen in het buitenland is vanzelfsprekend geen impuls voor binnenlandse investeringen.


Niet interessant in 2005, wel in 2
012
In 2005 is er voor gekozen geen CO2-rechten aan Nederlandse projecten toe te kennen. “Begrijpelijk, want in 2005 was het energielabel nog geen gemeengoed. Het verduurzamingsproces was nog niet op gang. De hoogconjunctuur, de stand van de techniek, het lage urgentiegevoel op dat moment en het prijskaartje van verduurzamen maakten het niet interessant genoeg voor de bouw- en vastgoedsector,” aldus Gillis.

Met de komst van de DGBC en de daarmee gepaard gaande ervaring met standaarden en rapportage over duurzame resultaten in de sector, is er volgens het stichtingsbestuur een momentum om te onderzoeken wat de CO2-handel in de markt zou kunnen betekenen. “Van de commerciële nieuwbouwprojecten in 2011 heeft bijvoorbeeld 74% een betere energieprestatie (EPC) dan de wettelijke eis. Vorig jaar zijn 115 grote nieuwbouw- en renovatie projecten (1,5 miljoen m2) begonnen met de BREEAM-NL duurzaamheidscertificering. Dus duurzaamheid krijgt een plaats in de markt”, aldus Van Uffelen.